Bronzen Delta

De Bronzen Delta. De waarderingsprijs van de gemeente Eemsdelta. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt als blijk van waardering voor inwoners, ondernemers en organisaties die zich hebben ingezet voor het positieve imago van Eemsdelta. Op 6 januari 2024 is de prijs voor de eerste keer uitgereikt.

Mijn gedachten achter het ontwerp van de Bronzen Delta;

Verbinding, conversatie, oorsprong, stromen, kernen, dynamiek, levendigheid, ontwikkeling, vreugde, dans, geworteld, boom, kroon, bekroning.  Een greep uit de woorden die hebben geleid tot het uiteindelijke ontwerp van de Bronzen Delta.

Vanuit een gezamenlijke oorsprong zijn ooit het water, het land en de 33 kernen van de Eemsdelta ontstaan. In het beeld zijn die op 2 manieren weergegeven

Enerzijds het stromende water van de Eemsdelta, met daarin de 33 kernen, weergegeven als parels in de stromen van de Delta. Allemaal uniek, elk zijn eigen schoonheid. Drie stromen uit 1 oorsprong die in de loop van de tijd elk hun eigen weg zijn gevolgd. Ze bewegen naast elkaar, langs elkaar, om elkaar heen, naar elkaar toe, dynamisch, bijna een dans, altijd in beweging, altijd in ontwikkeling. Deze stromen vinden elkaar, elk via een andere route, nu met elkaar verbonden in één stroom, één gemeente, de gemeente Eemsdelta.

Aan de andere kant geeft het beeld een boom weer, het symbool voor kracht, ontwikkeling, eeuwigheid, rijkdom, vruchtbaarheid, vernieuwing. Maar ook voor leven, bescherming, wijsheid en groei. Eemsdelta weergegeven als een krachtige boom, sterk geworteld in dit gebied. De 33 kernen als vruchten in deze boom. Drie sterke takken vormen in het beeld samen een kroon, de bekroning.

En dan natuurlijk de mens. De mens die leeft in de Eemsdelta en het gebied tot leven brengt. De mens die in het gebied de verbinding tot stand brengt.
Terug naar verbinding